ویدیو سخنرانی دکتر الهی قمشه ای- راز آفرینش هستی

در این ویدیو دکتر حسین الهی قمشه ای از وحدانیت و توحید به زیبایی پرده بر میدارد.