ویدیو سخنرانی الهی قمشه ای- حسین در قتلگاه

در این ویدیو دکتر حسین الهی قمشه ای در غالب شعری به نقل از مرحوم پدرشان، راز و نیاز عاشقانه حسین(ع) با خدا در قتلگاه کربلا را به زیباترین شکل به وصف نشسته است.