دمنوش چای ترش یا چای قرمز

دمنوش مفید برای کسانی که چربی خون و یا قصد هجوم بر چربی هایشان را دارند