سالگرد ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)

سالگرد ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) مبارک باد!