حاشیه های مهران مدیری در زندان

اخرین قسمت در حاشیه که یادتون هست پلیس اومدو همه عوامل بیمارستان و دکتر نماها رو با خودش برد به زندانسریالی که قرار بود ۹۰ قسمتی باشه ولی با ۲۶ قسمت سروتهش هم اومد تا به گفته ی سازنده ها دفعه بعد با سوژه کم سروصدا تری کار بکنن حتما یادتون هست جامعه ی تحص