ویدیو آموش آشپزی | سبزی پلویی که همیشه آرزویش را داشتید/ آشپزی تی وی پلاس

سبزی پلویی که همیشه آرزویش را داشتید./ دانشجویان و مجردهای محترم! می دانستید طرز تهیه این غذا نیم ساعت بیشتر طول نمی کشد!