ویدیو آموش آشپزی | ساندویچ استیک؛ سری جدید آموزش غذاهای خیابانی

ساندویچ استیک از جمله غذاهای سریع و خیابانی است که قرار است از این به بعد در و در قالب ویژه برنامه آشپزخانه من است.