کلیپ دیدنی پیام دوستی مایکروسافت برای اپل در آستانه کریسمس

کلیپ دیدنی که حتما باید دید . در آستانه کریسمس کارمندان مایکروسافت دسته جمعی به دیدار کارمندان اپل رفتند و سرودی راجع به هماهنگی و اتحاد را زمزمه کردند