کلیپ دیدنی سقوط ۵۴ متری اسکی باز از کوهی در آلاسکا

کلیپ دیدنی که حتما باید دید . سقوط ۵۴ متری اسکی باز از کوهی در آلاسکا و زنده ماندن او