کلیپ دیدنی نمایش زیبایی های ایران توسط Stanislas Giroux

کلیپ دیدنی که حتما باید دید . Stanislas Giroux یک مستند ساز معروف است که در سفر خود به ایران سعی کرده زیبایی های فرهنگی شرقی را به در فیلمی کوتاه به نمایش بگذارد.