کلیپ دیدنی سکانسی تاثیرگذار از فیلم Lucy

کلیپ دیدنی که حتما باید دید . داستان از این قراره که لوسی بر اثر اتفاقی می تونه از ظرفیت بیشتری از مغزش استفاده کنه و وقتی به ۸۰ تا ۹۰ درصد میرسه میتونه مرزهای زمان و مکان رو طی کنه. این ویدیو صحنه های آخر فیلم است. سکانسی تاثیرگذار همراه با موسیقی متن ع