کلیپ دیدنی تایم لپس بی نظیر از طبیعت HD

کلیپ دیدنی که حتما باید دید . فیلمبرداری شده تا تکنولوژی ۸k