کلیپ دیدنی نوشابه برای نابینایان

این کلیپ دیدنی را از دست ندهید . یک سال پیش کوکاکولا طرحی را اجرا کرد و اسم افراد مختلف رو روی قوطی های نوشابه نوشت. اما بعد از یک سال متوجه شد یک چیزی کمه...