کلیپ دیدنی مادر نابینا سونوگرافی سه بعدی فرزندش را لمس می کند

این کلیپ دیدنی را از دست ندهید . تاتیانا گوئرا، مادر بارداری که از دوره نوجوانی بینایی خود را از دست داده، با کمک گرفتن از تکنولوژی پرینترهای سه بعدی توانست سونوگرافی فرزندش را پیش از تولد او لمس کند.