ویدیو ورزشی | حواشی اتفاقاتی که برای سوشا مکانی به وجود آمد

وقتی فریاد دختری که ادعای نامزد بودن با سوشا مکانی را کرده هم درآمد: همین کارها را کردید که به ایرانی ها ویزا نمی دهند!/ورزش تقدیم می کند