ویدیو ورزشی | گفتگو با پسری ایرانی که می گویند ورژن جدید آرنولد است!

وقتی آرنولد بغلم کرد پاهایم می لرزید/گفتگو با پسری ایرانی که می گویند ورژن جدید آرنولد است و کاپ قهرمانی آرنولدکلاسیک را به ایران آورد