ویدیو ورزشی | شیث رضایی: تتوی روی دستم آرم پرسپولیس است! قسمت اول

شیث رضایی: دست خودم نیست! نمی توانم عکس العمل نشان ندهم/پاچه خوار کسی نبودم که بخواهم زیر بیرق شان به هر قیمتی بمانم/تتوی روی دستم آرم پرسپولیس است/ قسمت اول