ویدیو ورزشی | ماجرای پناهنده شدن تکواندوکار معروف تیم ملی

ازماجرای پناهنده شدن تکواندوکار معروف تیم ملی تا حضور رضا قوچان نژاد در پرسپولیس!!بسته ۶ دقیقه ای ورزش مهمترین اتفاقات حاشیه ای هفته گذشته ورزش را برایتان بررسی میکند. این شما و این ورزش