ویدیو ورزشی | علیرضا فغانی داور مشهور فوتبال: تهدید به مرگ شده ام!!!

گفتگو با علیرضا فغانی داور مشهور فوتبال ایران که می گوید تهدید به مرگ شده است/نیمار خیلی شیطنت کرد، اما مسی صدایش درنمی آمد/باشگاه های مان به جای پیشرفت در فوتبال، فقط اعتراض می کنند