ویدیو ورزشی | شاگرد بیت الله عباسپور جای او را در مستر المپیا گرفت

شاگرد بیت الله عباسپور جای او را در مستر المپیا گرفت : دشمنان بیت الله مرگ او را به استفاده از داروهای غیر مجاز ربط دادند/مربی تیم های ملی پرورش اندام از تاثیر بد مکمل ها و داروهای غیرمجاز می گوید: کبد یک نفر پخته شده بود!!!