ویدیو ورزشی | وحید هاشمیان: طرف حاضر است فحش بخورد، اما باز هم بماند!

وحید هاشمیان: طرف حاضر است فحش بخورد، اما باز هم بماند/اگر نظر ما مهم بود که وضعیت فوتبال مان این نمی شد - قسمت دوم