ویدیو ورزشی | بازیکن پرسپولیس با نخ و سوزن لب و دهانش را دوخت!!!

تصاویری از روزگار دردناک بازیکن پرسپولیس که با نخ و سوزن لب و دهانش را دوخته است: به جای علی دایی، آقازاده ها چلوکباب می خورند!/تا لحظه مرگم دست از اعتصاب غذا برنمی دارم/عارف لرستانی: اگر از حال ایشان خبر دارید، خیلی بی غیرتید