ویدیو ورزشی | محمد مایلی کهن: داریوش نقش مهمی در انقلاب ایران داشت!

محمد مایلی کهن: داریوش نقش مهمی در انقلاب ایران داشت و هنوز هم آهنگ هایش را گوش می کنم/جلوی پسرم به خانواده ام فحاشی کردند/به والله پشتم نه به وزارت اطلاعات گرمه نه هیچ نهاد دیگر - قسمت دوم