ویدیو ورزشی | تهمت بزرگ بدل علی دایی به علیرضا حقیقی!

تهمت بزرگ بدل علی دایی به علیرضا حقیقی: تو به کیروش پول می دی تا جای رحمتی را در تیم ملی بگیری!/ ورزش تقدیم می کند