ویدیو ورزشی | تصاویری از کل کل قدرت موتورها و ماشین ها در تهران!

از پورشه و بی ام و تا ۲۰۶ و پراید!/تصاویری از کل کل قدرت موتورها و ماشین ها در تهران/ گزارشی از اولین دوره مسابقات دِرَگ ایران!