ویدیو ورزشی | اشک های دروازه بان پرسپولیس روی تخت بیمارستان

اشک های تکان دهنده دروازه بان پرسپولیس روی تخت بیمارستان: فقط علیرضا حقیقی برایم پول فرستاد/دستم را جلوی هیچ کس دراز نمی کنم، ولی چشمم به درِ بیمارستان خشک شد - اختصاصی