ویدیو ورزشی | شهرام محمودی:امسال افتضاح بودیم! قسمت سوم

شهرام محمودی:امسال افتضاح بودیم!/ باید بالای سرمان چماق باشد تا کار کنیم/ تیم ملی خانه کسی نیست که بخواهد ادا اطوار در بیاورد/ عکس عروسی ام یک شبه لو رفت - قسمت سوم