ویدیو ورزشی | کی گفته تمام مکمل ها عوارض دارند؟یک شبه ملوان زبل شوید!

در باشگاه بدنسازی ثبت نام کردید و همان روز اول مربی به شما یک نسخه بلند بالا می دهد، اما آیا مکمل ها و داروهای تجویزی بدون عارضه و استاندار هستند؟ باید بدانید در صورتی که از محصولات غیرمجاز و غیراستاندارد استفاده کنید نه تنها اندام تان به فرم دلخواه در نم