ویدیو ورزشی | جدال علی دایی و عادل فردوسی پور برای تغییر دنیای دیابت

جدال علی دایی و عادل فردوسی پور برای تغییر دنیای دیابت/ ستاره ها برای دیابتی ها خاطره سازی کردند - گزارش اختصاصی