ویدیو ورزشی | اولین گفتگوی علی ضیاء در شب آشتی کنانش با پرویز مظلومی

اولین گفتگوی علی ضیاء در شب آشتی کنان: برای همه آنهایی که بهم فحش دادن، آرزوهای خوب کردم/پرویز مظلومی: آن آقای بازیگر که میکروفون دستش بود خودش را قایم کرده/من به احترام هادی نوروزی شادی نکردم آن وقت اینها...!