ویدیو ورزشی | افشین پیروانی: استقلال هشت تا به پرسپولیس زده؟! قسمت ۱

افشین پیروانی: اگر وسط دربی یک نفر سیلی به گوش بازیکن حریف بزنه، سوپراستار می شه!/استقلال هشت تا به پرسپولیس زده؟/لطفا بازیکن های امروزی را با نسل ما مقایسه نکنید