ویدیو ورزشی | نوه امام خمینی(ره)برای عرض تسلیت ب منزل هادی نوروزی رفت

حاج علی اشراقی نوه بزرگ امام خمینی (ره) به خانه مرحوم هادی نوروزی رفت و ضمن دیدار با همسر هادی، به ایشان تسلیت گفت و از خدا برای خانواده نوروزی طلب صبر کرد. گزارش اختصاصی از این دیدار را ببینید.