ویدیو ورزشی | یک شهر با کوبیدن روی سر،کاپیتان را بدرقه خانه جدیدش کرد

مراسم خاکسپاری پیکر پاک هادی نوروزی کاپیتان باتعصب باشگاه پرسپولیس که در عین ناباوری از میان ما رفت، در روستای کپورچال شهر بابل که زادگاهش است برگزار شد.گزارش اختصاصی از این مراسم را از کانال ورزش ببینید.