ویدیو ورزشی | ضجه های همسر هادی نوروزی پیش چشم همبازیانش+گزارش

هادی نوروزی جوان با اخلاق فوتبال ایران، صبح امروز ۱۰ مهرماه ۹۴، برای آخرین بار رنگ سبز چمن ورزشگاه آزادی را لمس کرد و برای همیشه تنهایمان گذاشت. در روزی که مردم و چهره های بسیاری برای تشییع پیکر پاک هادی نوروزی به ورزشگاه آزادی تهران آمده بودند، تصاویر و