ویدیو ورزشی | هیچ کس اجازه نمی داد پسر هادی نوروزی بفهمد یتیم شده...

۹ مهرماه ۹۴ خبری با سرعت نور در خبرگزاری ها منتشر شد. هادی نوروزی کاپیتان باشگاه پرسپولیس درگذشت. هر چند همه چیز ناباورانه به نظر می رسید اما واقعیت داشت.از صبح امروز گروه خبری و تصویربرداری با حضور در همه اتفاقات بعد از فوت ناگهانی هادی نوروزی، تمام تلا