ویدیو ورزشی | هادی نوروزی پیش از رسیدن به بیمارستان درگذشت

هادی نوروزی کاپیتان با اخلاق و دوست داشتنی باشگاه پرسپولیس تهران، در خواب دچار ایست قلبی شد و جان سپرد.