ویدیو ورزشی | تصاویری از نترس ترین دختر ایران که از یخ ها بالا می رود

زهره عبدالله خانی، تنها دختر ایرانی است که موفق شده در یک رشته عجیب و ناشناخته برای ایران مدال جهانی به دست بیاورد. او سال هاست مشغول ورزشی به نام یخ نوردی است که در ایران خیلی شناخته شده نیست، اما او پر قدرت در این رشته فعالیت می کند و اتفاقات و افتخارات