ویدیو ورزشی | مجری ۲۰:۳۰: دکتر گفت سرطان داری! تمام تنم می لرزید!

علی رضوانی مجری جوان و کاربلد برنامه پرطرفدار خارج از گود ۲۰:۳۰ که این روزها سرتیتر خبرگزاری ها و رسانه هاست، روبروی دوربین نشست تا با او درباره همه حواشی و اتفاقات سال های اخیر کاری اش به ویژه جریان امیر تتلو حرف بزنیم.شاید این اولین باری باشد که علی رض