ویدیو ورزشی | قسمت چهارم گفتگوی جنجالی محمد رویانیان

سردار رویانیان که از جمله مدیرعامل های جنجالی تاریخ باشگاه پرسپولیس تهران است، به باغ آمد تا درباره همه اتفاقات روزهایی که سکان باشگاه پرطرفدار پرسپولیس به عهده گرفت حرف بزند؛ از داستان مدیرعامل شدنش در این باشگاه تا روانه زندان شدن و بازنشستگی زودهنگام.