ویدیو ورزشی | حواشی جالب از پشت صحنه اتفاقات بزرگ ترین تجمع افغانی ها

۱۶ شهریور ماه تیم ملی افغانستان در استادیوم ۱۰۰ هزار نفری آزادی تمرین کرد. با دوربین سری به تمرین تیم ملی افغانستان زدیم و گفت و گوهای جالبی با بازیکنان و هواداران ۲ آتیشه ای که ساعت ها قبل پشت در استادیوم نشسته بودنداین تیم انجام دادیم.این ویدئوی باحال