ویدیو ورزشی | سیاسی: فکر نمی کردم بخاطر فوتبال،پایم به زندان باز شود!

حمیدرضا سیاسی که خیلی ها نمی دانند چگونه و چطور وارد ورزش شد و یک شبه به شهرتی عجیب رسید، یکی از مدیران پر حاشیه سال های اخیر فوتبال ایران است؛ او که به خاطر حضور در فوتبال حدود ۵ ماه به زندان رفت، این روزها مشغول زندگی معمولی خود است و روزگار می گذراند.