ویدیو ورزشی | گفتگو با همسر و برادر بیت الله عباسپور،کوه عضله ایران

چند روز قبل گزارشی از دو مراسم باشكوه گلریزان جمعی از مردم و پهلوانان خوب كشورمون برایتان پخش كردیم كه برای بیت الله عباسپور نازنین برگزار شده بود. خبر خوب اینكه در حالیكه خانواده بیت الله عباسپور حدود ۱۵۰ میلیون تومان بابت هزینه های ۸ عمل جراحی و بستری