ویدیو ورزشی | علی کریمی نیامد تا علی دایی بدون آشتی کردن به خانه برود

جام ستاره های ماه رمضان در شب های ماه رمضان در ورزشگاه شهید کشوری تهران پیگیری می شود و چهره ها پشت به پشت یکدیگر در زمین چمن سبز این ورزشگاه با یکدیگر فوتبال بازی می کنند و البته رقابت. در شبی که علی دایی به این جام آمده بود تا طبق پیش بینی پژمان جمشیدی