ویدیو ورزشی | خشایار محسنی: بازیکن استقلال را می اندازم زندان! قسمت ۲

خشایار محسنی که چند سالی می شود به عناوین مختلف در رسانه های ایران سر زبان ها افتاده، برای اولین بار جلوی دوربین های نشست تا درباره همه اتفاقات سال های اخیر و جنجالی او حرف بزنیم؛ از ترانسفر بازیکنان ایرانی به اروپا تا مدیرعامل شدن در یکی از باشگاه های پ