ویدیو ورزشی | گزارش یک جشن: پسران ایران، اروگوئه را به توپ بستند

تیم ملی واترپلوی جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دوره جام توسعه جهانی واترپلو، موفق شد با اقتدار و با شکست رقبای سرسخت خود به مقام قهرمانی دست پیدا کند. گزارش اختصاصی از حواشی و هیجان دیدار فینال که میان ایران و اروگوئه و در ورشگاه شهید شیرودی تهران برگزار