ویدیو ورزشی | روایت دیدار علی دایی با کودکانی که محکوم به کار هستند

علی دایی ستاره فوتبال ایران به انجمن حمایت از کودکان کار رفت تا با حضور کنار آنها، بهشان ثابت کند آقای گل جهان هم به فکر آنها هست. روایت دیدار علی دایی و کودکان کار معصومی که بی گناه محکوم به دست فروشی یا گدایی و واکس زدن کفش آدم ها شده اند و به جای خوان