ویدیو ورزشی | افشاگری برادران علی دایی: فحش ناموسی دادن، ما هم تُرکیم

در یکی از شب های زیبای بهاری تهران، به سفره خانه تخت جمشید برادران دایی رفتیم تا هم اولین بار در از بیزنس جدیدشان رونمایی کرده باشیم، هم پای خاطرات جذاب این دو برادر بامعرفت و خونگرم بنشینیم و کلی حرف های بامزه که شاید تا امروز هیچ جای دیگری از زبانشان ن