ویدیو ورزشی | گفتگوی ویژه با مهدی طارمی قاتل النصر عربستان - قسمت دوم

مهدی طارمی مهاجم جوان باشگاه پرسپولیس تهران که در روزهای اخیر و بعد از گل استثنایی اش به النصر عربستان که سروصداها و حواشی زیادی به دنبال داشت، روبروی دوربین های نشست تا گفتگویی متفاوت، صریح و البته مثل خودش گرم داشته باشیم. ستاره این روزهای باشگاه پرس