ویدیو ورزشی | فرامرز خودنگاه: حمید استیلی رو حبس کردم! قسمت اول

قطعا اگر در چند سال اخیر برنامه های نوروزی شبکه سه تلویزیون ایران را دیده باشید، این چهره و نام برایتان آشناست؛ فرامرز خودنگاه که با قضاوت مسابقات قویترین مردان ایران تبدیل به یک چهره سرشناس در تلویزیون و ورزش ایران شد، این روزها با اداره کردن یک کافی شاپ