ویدیو ورزشی | فرزاد جمشیدی: بهم دستبند زدند و شلاق هم خوردم!!! قسمت۲

فرزاد جمشیدی: خودشان عکس آن زن را منتشر کردند، بهم دستبند زدند و شلاق هم خوردم!!!/قسمت دوم